نویسنده = منصور بیرامی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با توجه به سبک‌های اسنادی آنها

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 147-162

10.22051/jontoe.2010.201

سکینه فتوحی بناب؛ تورج هاشمی؛ سوسن صادقی؛ منصور بیرامی