نویسنده = ناصر شیربگی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی بومی نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

محسن ایزان؛ مصطفی قادری؛ ناصر شیربگی


2. غیرحرفه‌ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-166

ناصر شیربگی؛ فرهاد سعیدی؛ سمیه نعمتی