نویسنده = فرخنده مفیدی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر آموزش امکان‌اندیشی بر خلاّقیّت دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 9-28

فرخنده مفیدی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ عطیه اخوت