نویسنده = غلامرضا شمس مورکانی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-81

زهرا سایه وند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ فرنوش اعلامی


2. بررسی روابط جو سکوت، احساس امنیت روانی و رفتار سکوت کارکنان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-24

غلامرضا شمس مورکانی؛ سهیلا مختاری؛ مریم ارمندئی


3. بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:مطالعه موردی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 9-28

غلامرضا شمس؛ محمد حسن پرداختچی؛ حاتم ملکی