نویسنده = فرحناز کیان ارثی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سهم احساس انسجام و خودشفقتی در پیش بینی شکوفایی دانشجویان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 247-261

نسرین مجابی؛ فرحناز کیان ارثی


2. تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 76-93

فرحناز کیان ارثی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ سیده معصومه سیدی اندی