نویسنده = اسماعیل زارعی زوارکی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی

دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 73-90

اسماعیل زارعی زوارکی؛ احسان طوفانی نژاد


2. تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بار شناختی بیرونی و مهارت حل مسئله در درس فیزیک

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 117-142

مصطفی سالاری؛ محمد حسن امیر تیموری؛ اسماعیل زارعی زوارکی


4. مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی و برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای استرالیا، مالزی و ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 59-91

بهزاد داودنیا؛ اسماعیل زارعی زوارکی


5. بررسی تأثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-75

محمدحسن امیرتیموری؛ مهدی بدلی؛ اسماعیل زارعی زوارکی