نویسنده = سهیلا هاشمی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و ساخت مقیاس تعهد اخلاقی بر اساس اندیشه کانت و لویناس

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 237-255

سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری؛ عباس اکبری؛ صفا سبطی