نویسنده = علی ستاری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل مفهوم خودشناسی و تبیین موانع و راه حل های آن با رویکرد به تربیت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

علی ستاری؛ حجت الله جوانی