نویسنده = مریم بناهان
تعداد مقالات: 4
1. تبیین ایثار به مثابه مبنا، اصل و روش تربیتی با تأکید بر مبادی سه گانه عمل

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 225-259

مریم بناهان؛ زهرا حبیب زادگان


2. تربیت معنوی در اندیشه‌های پست‌مدرن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 89-122

مریم بناهان؛ عباس فرازی


4. تبیین تبارشناختی اندیشه مرجعیت‌زدایی اخلاقی و مؤلّفه‌های آن از منظر پساساختارگرایی با نگاهی انتقادی

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-104

و علیرضا صادق‌زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ محسن ایمانی؛ مریم بناهان