نویسنده = پروین صمدی
تعداد مقالات: 3
3. تبیین جو یادگیری اثر بخش بر اساس مؤلفه‌ها‌ی مدیریت کلاس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 155-176

پروین صمدی؛ سعید رجائی پور؛ تقی آقا حسینی؛ حسن قلاوندی