نویسنده = پروین احمدی
تعداد مقالات: 2
1. مبانی ارزشیابی براساس نظریه ساخت و سازگرایی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 95-119

مرضیه سرابی؛ پروین احمدی


2. مقایسه اهداف و محتوای برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی قصد شده در مراکز پیش دبستانی شهر کرمان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 63-80

ملیحه میرزایی؛ پروین احمدی؛ افسانه نراقی زاده