نویسنده = سیمین حسینیان
تعداد مقالات: 2
1. تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد چکیده

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-93

10.22051/jontoe.2018.17536.1979

ندا ملکی فاراب؛ فروغ الصباح شجاع نوری؛ حسین بستان نجفی؛ سیمین حسینیان؛ محمد مهدی لبیبی


2. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-26

10.22051/jontoe.2016.2268

سیمین حسینیان؛ محمدرضا بهرنگی؛ سوگند قاسم زاده؛ طیبه تازیکی