نویسنده = مرتضی امیدیان
تعداد مقالات: 1
1. نقش اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناختی و کیفیت تجارب یادگیری در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 53-70

10.22051/jontoe.2017.1848.

زهراالسادات حسینی منش؛ مرتضی امیدیان؛ کاظم برزگر بفرویی