نویسنده = پرستو علیخانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بازی گروهی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بنام سفارش غذا در یادگیری همیارانه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-62

پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ مجتبی وحیدی اصل