نویسنده = کورش فتحی واجارگاه
تعداد مقالات: 2
1. سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-76

10.22051/jontoe.2018.20054.2191

سید مهدی کیایی جمالی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ نعمت الله موسی پور؛ اباصلت خراسانی