نویسنده = محمد یمنی دوزی سرخابی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 165-192

10.22051/jontoe.2019.20763.2245

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران