نویسنده = مرضیه سرابی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی ارزشیابی براساس نظریه ساخت و سازگرایی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 95-119

مرضیه سرابی؛ پروین احمدی