نویسنده = مریم ارمندئی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روابط جو سکوت، احساس امنیت روانی و رفتار سکوت کارکنان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-24

غلامرضا شمس مورکانی؛ سهیلا مختاری؛ مریم ارمندئی


2. بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 115-144

مریم ارمندئی؛ مژده وزیری؛ فریبا عدلی