«فصلنامۀ علمی اندیشه‌های نوین تربیتی»

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 

هزینه چاپ مقاله: 2000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 51، بهار 1398، صفحه 0-0 

4. کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی

صفحه 91-110

عباس عباس پور؛ عباس بازرگان؛ حمید رحیمیان؛ صمد برزویان؛ زینت زارع


5. طراحی الگوی تربیت مدیران مدارس

صفحه 111-134

عباس طرهانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین‌آبادی؛ حسین عباسیان


7. واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم

صفحه 161-186

عرفانه قاسم پور؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ کمال درانی؛ کیوان صالحی