«فصلنامۀ علمی اندیشه‌های نوین تربیتی»

 

بر اساس نظر کمیسیون  نشریات علمی کشور در  وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، در تاریخ10/8/ 1383، درجة علمی - پژوهشی به شمارة 1068/2910/3 به فصل‌نامة اندیشه‌های نوین‌تربیتی اعطا شد.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 

هزینه چاپ مقاله: 2000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

 

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 53، پاییز 1398 

2. مطالعه تطبیقی نگرش دانش آموزان پایه دهم ایرانی و آلمانی به درس ریاضی

صفحه 0-0

10.22051/jontoe.2019.27245.2749

حبیبه عقیقی بخشایش؛ احمد شاهورانی سمنانی؛ محمود مهرمحمدی؛ مجید علی عسگری؛ علی حسینی خواه


7. طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره متوسطه دوم

صفحه 0-0

10.22051/jontoe.2019.24864.2557

فرانک قنبری پور طالمی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ علیرضا عصاره


ابر واژگان