«فصلنامۀ علمی اندیشه‌های نوین تربیتی»

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 

هزینه چاپ مقاله: 2000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

شماره جاری: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 53، پاییز 1398 

4. طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره متوسطه دوم

صفحه 0-0

فرانک قنبری پور طالمی؛ علی اکبر خسروی؛ علیرضا عصاره


6. ارائه الگوی بومی نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی

صفحه 0-0

محسن ایزان؛ مصطفی قادری؛ ناصر شیربگی


7. طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای «به روش آمیخته»

صفحه 0-0

کریم نصیریان ثمرین؛ عیسی ثمری؛ یوسف نامور؛ توران سلیمانی


9. مطالعه تطبیقی نگرش دانش آموزان پایه دهم ایرانی و آلمانی به درس ریاضی

صفحه 0-0

حبیبه عقیقی بخشایش؛ احمد شاهورانی سمنانی؛ محمود مهرمحمدی؛ مجید علی عسگری؛ علی حسینی خواه


10. گسست نظام دانشگاهی از فرآیند تربیت‌معلم: ضرورت پیوند نظریه‌و‌عمل

صفحه 0-0

مهدی محمدآقایی؛ محمود ابوالقاسمی؛ عبدالرضا سبحانی


ابر واژگان